23/12/19  Chuyên môn  201
Ngày 21 tháng 12 năm 2019, chuyên môn Trường Tiểu học Ân Nghĩa đã tổ chức  sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học (sử dụng giáo án Powerpoint) và báo cáo chuyên đề lớp 4.
 12/12/19  Chuyên môn  173
Ngày 07-12-2019, cụm chuyên môn số 1 đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học tại Trường TH Ân Nghĩa.